logo

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

SỨ MỆNH CỦA VICSHALUMI
Sứ mệnh của VICSHALUMI đối với khách hàng là nhà  phân phối  nhôm thanh hàng  đầu  Việt  Nam. Là  nhà  sản  xuất  tiên phong mang đến những giải pháp tốt nhất, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống, môi trường và hiện đại hóa kiến trúc đô thị. Với xã hội, VICSHALUMI luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông, Công ty thành  viên và toàn thể CBCBV trong công ty.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VICSHALUMI
VICSHALUMI - GIÁ TRỊ TẦM NHÌN
Trong quá trình xây dựng và phát triển, VICSHALUMI luôn giữ vững giá trị cốt lõi “Chất lượng – Chuyên nghiệp – Hiệu quả”. Chất lượng sản phẩm cao và dịch vụ tốt quyết định sự thành công của VICSHALUMI. Chuyên nghiệp, tận tâm, tốc ký, tinh tế, tài tình, chuẩn mực của đội ngũ VICSHALUMI luôn đem đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất. Và hiệu quả trong từng hoạt động để gia tăng lợi ích cho khách hàng và cho VICSHALUMI.
VICSHALUMIGIÁ TRỊ HÀNH ĐỘNG
·        Cải tiến liên tục: Văn hoá và động lực phát triển
·        Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi
·        Tôn trọng: Luôn luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên và đối tác
·        Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu
·        Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp.

Bài viết liên quan

Chat zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?